KPD solutions, s.r.o.


Spolu dokážeme viac

Moderná poradenská spoločnosť zameriavajúca sa na koordinovanie, zabezpečovanie a v neposlednom rade tvorbu moderných, inovatívnych projektov.


Portfólio služieb

Našim hlavným cieľom je poskytovať nekompromisnú kvalitu. Práve preto, je naše portfólio rozdelené na 3 základné smery. Tieto smery sú výsledkom dlhoročnej praxe našich vedúcich pracovníkov. Spoločnosť KPD solutions, s.r.o. sa zameriava na:

Naše poradenstvo

Poradenstvo od spoločnosti KPD solutions, s.r.o. je iné ako zaužívané modely. Proaktívne prinášame vylepšenia a návrhy, ktoré sa snažia nielen pomáhať, ale aj zlepšovať projekt ako taký.

Projektové riadenie

Naši skúsení projektoví manažéri sa s chuťou vrhajú do nových výziev. Analyzujú projekty, kontrolujú stav a optimalizujú procesy počas realizácie projektu, na ktorý sme pozvaní.

Tvorba software

Vďaka našim spoľahlivým a osvedčeným partnerom sme schopní zabezpečiť vývoj rozsiahlých systémov.

“Kto nezvláda plánovanie, plánuje prehru”Benjamin Franklin
Kontaktné údaje

Naša kancelária

Pekárska 1165/9, 926 01 Sereď, Slovensko

Kontakt

Phone: +421 918 994 028

Emailový kontakt

info@kpd-solutions.sk

KPD solutions, s.r.o.

Pekárska 1165/9
926 01 Sereď
Slovensko